Op weg naar een Mariene Aquacultuur voor Noord-Nederland

Onderzoek en innovatie mariene aquacultuur in Polder Wassenaar

De Waddenzee, UNESCO Werelderfgoed en Mooiste natuurgebied van Nederland, staat onder druk. In de afgelopen decennia bleek het een lastige opgave om effectief beheer en menselijke activiteiten goed samen te laten gaan in het gebied. Naast betere bescherming is meer onderzoek noodzakelijk. Want hoe kunnen we de biodiversiteit in de Waddenzee herstellen? En welke alternatieven en aanvullende mogelijkheden zijn er voor ondernemers die nu voor hun inkomen afhankelijk zijn van het gebied? Stichting Zilte Zones ondersteunt de zoektocht naar het antwoord op die vragen.

Mariene aquacultuur op de Wadden

Mariene aquacultuur kan duurzaam bijdragen aan alternatieven die de Waddenzee ontlasten. Zowel wat betreft economische ontwikkelingen als herstel van de ecologie. Innovatieve kweek- en teeltsystemen van zeevruchten en zoutwaterplanten bieden interessante mogelijkheden. Verzilte landbouwgrond in het Waddengebied krijgt een rol in duurzame voedselproductie en de kwetsbare Waddenzee wordt ontzien, doordat er een alternatief is voor commerciële visserijactiviteiten.

VAN BLAUW NAAR GROEN 〉

Delegatie Dubbele Dijk bezoekt Polder Wassenaar

Afgelopen week bracht een delegatie van de Dubbele Dijk in Groningen een bezoek aan de onderzoekslocatie van Stichting Zilte Zones in Polder Wassenaar. Nu er een Europese subsidie is toegezegd voor een proefboerderij tussen de Groningse dijken, kwamen betrokken...

Stichting Zilte Zones

Stichting Zilte Zones stimuleert en ondersteunt onderzoek dat bijdraagt aan een rijkere Waddenzee en biedt mogelijkheden om (nieuwe) zilte teelten te onderzoeken en kleinschalige kweek op te zetten. De missie van Stichting Zilte Zones is het aanjagen van de mariene aquacultuur in Noord-Nederland en met name in het Waddengebied. We initiëren en ondersteunen projecten die duurzaam bijdragen aan de economische en ecologische ontwikkeling van het Waddengebied. 

Locatie Polder Wassenaar

Proef- en onderzoekslocatie Polder Wassenaar ligt in het noordoostelijk deel van Texel, tussen een binnen- en een buitendijk. In de kwelder kan de natuurlijke werking van eb en vloed worden nagebootst door de inlaat van zout water uit de Waddenzee. Afhankelijk van de kweek kan er meer of minder zout water worden doorgelaten. Hierdoor kunnen praktijkproeven onder natuurgetrouwe omstandigheden plaatsvinden, zonder aantasting van het kwetsbare Waddengebied.

Projecten

Stichting Zilte Zones stimuleert de transitie van blauw naar groen: we brengen de zee naar het land en willen ervoor zorgen dat de verzilte gronden in het Waddengebied kunnen worden ingezet voor de kweek van zilte producten. Een win-winsituatie in zowel economisch als ecologisch opzicht. De projecten in Polder Wassenaar hebben alle betrekking op mariene aquacultuur. Er worden kweekmethodes uitgetest en randvoorwaarden onderzocht.

Onderzoeksmogelijkheden

Naast onderzoek dat wij zelf (laten) uitvoeren, worden de onderzoeksfaciliteiten van Polder Wassenaar ook verhuurd voor kleinschalige proefprojecten en onderzoek dat past binnen onze doelstelling. We bieden mogelijkheden voor innovatieve kennisontwikkeling en praktijkonderzoek dat de opmaat kan zijn naar succesvolle commerciële aquacultuur op de kust, zonder grote financiële risico’s of forse bedrijfsinvesteringen. Meer weten over de mogelijkheden?

Onze partners

Stichting Zilte Zones werkt samen met kennisinstellingen, overheden, natuurorganisaties, vissers en andere ondernemers die zich op verschillende manieren bezighouden met mariene aquacultuur. Kennis en ervaring uit het lab en de praktijk worden gebundeld en waar mogelijk ingezet om ook ander onderzoek verder te brengen. Met als belangrijkste doel het Waddengebied economisch en ecologisch te versterken.

HIER VIND JE ONZE PARTNERS

 

Stichting Zilte Zones draagt bij aan de realisatie van de globale duurzame doelen van de Verenigde Naties (UN SDGs) met name SDG 2 Zero Hunger; SDG 13 Climate Action; SDG14 Life Below Water & SDG 15 Life on Land. Lees hier meer over alle 17 SDGs en de 169 targets.
UN Sustainable Development Goals

Toekomst-
mogelijkheden

Stichting Zilte Zones werkt samen met partners aan duurzame oplossingen voor mens, natuur en economie.

DUURZAAMHEID

INNOVATIE

ADAPTATIE

ONDERZOEK

ADVIES

VOORLICHTING

#VanBlauwNaarGroen

Het is een unieke innovatie om een kringloop van aquacultuur organismen onder natuurlijke omstandigheden te kunnen na bootsen op een onderzoekslocatie.
Onderzoek om binnen één systeem zeewier, kokkels en garnalen te kweken

Stichting Zilte Zones

Mariene aquacultuur op maat

Contact

+31 (0)6 421 03 492

info@ziltezones.com

Adres | locatie

Postadres: Buytengors 46,
1791 WR,  Den Burg, Texel

Project locatie: Volharding,
De Cocksdorp, Texel

Meer weten?