Partners

Met onze partners werken wij samen aan een duurzame en klimaatbestendige Waddenregio

In onze projecten werken we nauw samen met overheden, partners uit het bedrijfsleven en de wetenschap. Gezamenlijk zoeken we naar nieuwe manieren van omgaan met klimaatverandering, bodemdaling en verzilting in de Waddenregio. We willen de bedreigingen omzetten in kansen. De projecten van Stichting Zilte Zones zijn gericht op ecologische en economische ontwikkeling van het Waddengebied.

Projectpartners

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Meer over onze partners

Hieronder vind je meer informatie over onze partners en hun betrokkenheid bij de projecten van Stichting Zilte Zones en links naar hun websites.

  • Partners uit het onderwijs 10% 10%
  • Partners uit het bedrijfsleven 30% 30%
  • Wetenschappelijke partners 40% 40%
  • Lokale, regionale & nationale partners 20% 20%

CONSORTIUM PARTNERS

Wageningen University

Wageningen University

Partner in het SDVA- project ‘Kweek-kringloop’.  Onderzoek zeewier en innovatieve aquacultuur.

SeaweedTech

SeaweedTech

Partner in het SDVA- project ‘Kweek-kringloop’. Ontwikkelaar zeewier en leverancier uitgangsmaterialen.

Meromar

Meromar

Partner in het SDVA- project ‘Kweek-kringloop’. Verwatering en verhandelaar kokkels.

NoordOogst Aquaponics

NoordOogst Aquaponics

Partner in het SDVA- project ‘Kweek-kringloop’. Ontwikkelaar garnalenkweeksystemen.

the fieldwork company

the fieldwork company

Partner in Waddenfonds- project ‘Bakermat van mariene aquacultuur’,  onderdeel zeegras.

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

Partner in het Waddenfonds- project ‘Bakermat van mariene aquacultuur ‘.

EXTERNE EXPERTISE

Programma naar een Rijke Waddenzee

Programma naar een Rijke Waddenzee

PWR

Helpt organisaties en individuen om het perspectief dichterbij te brengen. De focus ligt op transitie naar natuurverbetering en duurzaam (economisch) medegebruik.

Wing

Wing

Adviesbureau in ruimte en ontwikkeling.
Aveco de Bondt

Aveco de Bondt

In opdracht van PRW heeft Aveco de Bondt de kans op verzilting in het achterland van Polder Wassenaar onderzocht, als er een inlaat in de dijk  wordt gezet.

WaterProof BV

WaterProof BV

In opdracht van PRW heeft Waterproof onderzoek gedaan naar en kosten berekend van het plaatsen van een inlaat in de dijk van Polder Wassenaar.

SMARTLAND

SMARTLAND

SMARTLAND werkt aan innovatieve, geïntegreerde ruimtelijke oplossingen voor projecten waarin landschap, ecologie, stedenbouw, waterbeheer,  architectuur en productvormgeving bij elkaar komen.

FINANCIERING

Waddenfonds

Waddenfonds

Subsidiegever  project ‘Bakermat van Mariene Aquacultuur’.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Subsidiegever  project ‘Kweek-kringloop’ in Polder Wassenaar.

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Subsidiegever  verschillende lopende projecten.

LOCATIE-EIGENAREN

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Eigenaar van het gebied Polder Wassenaar.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Eigenaar van de dijk rondom Polder Wassenaar.

ONDERSTEUNING

Craeghs

Craeghs

Craeghs is een subsidie-adviesbureau dat Stichting Zilte Zones ondersteunt bij het aanvragen van subsidie voor verschillende projecten.

Gemeente Texel

Gemeente Texel

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Provincie Groningen

Provincie Groningen

Stichting Zilte Zones

Mariene aquacultuur op maat

Contact

+31 (0)6 421 03 492

info@ziltezones.com

Adres | locatie

Postadres: Buytengors 46,
1791 WR,  Den Burg, Texel

Project locatie: Volharding,
De Cocksdorp, Texel

Meer weten?