Projecten

Kokkel-onderzoek: Brakke Parel

Wereldwijd is de vraag naar kokkels veel groter dan het aanbod. In de Waddenzee mogen alleen handmatig kokkels worden geraapt, om schade aan de zeebodem te voorkomen.

Stichting Zilte Zones ondersteunt projecten die zoeken naar oplossingen voor deze problemen en naar kansen voor mariene aquacultuur in de regio. Samen met onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven doen we pilotprojecten en maken we onderzoek mogelijk naar de kweek van zilte gewassen die op (verzilt) land grootschalig uitgerold kunnen worden elders in de Waddenregio.

Project fase

Dit project is in fase 5 | Start 2018 en afgerond in 2020

Kokkelonderzoek: Brakke Parel

Stichting Zilte Zones onderzocht in hoeverre de condities in tussendijkse gebieden geschikt kunnen zijn voor commerciële opkweek van kokkels.

Kokkelonderzoek: Brakke Parel

Wereldwijd is de vraag naar kokkels veel groter dan het aanbod. In de Waddenzee mogen alleen handmatig kokkels worden geraapt, om schade aan de zeebodem te voorkomen. Die handmatige oogst kan niet of nauwelijks worden uitgebreid. In het project ‘Brakke Parel levert binnendijkse kokkelteelt met eb/vloed’ werd tussen 2018 en 2020 in Polder Wassenaar onderzocht in hoeverre de condities in tussendijkse gebieden geschikt kunnen zijn voor commerciële opkweek van kokkels. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers dr. Kiki Dethmers en prof. dr. ir. Katja Philippart van het Koninklijk Nederlands instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Meten en monitoren

Water in tussendijks gebied gedraagt zich anders dan open water. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de hoeveelheid voedsel in het water, zuurstofgehalte en de hoeveelheid slib die met de waterinlaat mee naar binnenkomt. De raceways in Polder Wassenaar werden gevuld met kokkels en de omstandigheden, die invloed zouden kunnen hebben op de groei, werd in elk bassin aangepast. Er werd geëxperimenteerd met vier verschillende doorstroomvolumes, waarmee de voedselvoorziening (algen) werd gevarieerd. De onderzoekers verrichtten metingen aan het water, de bodem en een deel van de kokkels. In juli 2019 waren de in december 2018 uitgezette nul-jarige kokkels in meer dan de helft van de raceways groot genoeg om te worden ingeblikt.

Verwachtingsvol resultaat

De eerste resultaten illustreerden dat het mogelijk lijkt om binnendijks kokkels te kweken. Echter de groeiomstandigheden in de polder waren nog onvoldoende voor de kweek van grote aantallen kokkels. Het verkrijgen van voldoende startmateriaal (jonge kokkels) was daar ook een van de oorzaken van. Daarnaast vragen ook de effecten van de omgevingsvariabelen om nader onderzoek. Lees zelf het NIOZ-onderzoeksrapport. Dit onderzoek biedt interessante aanknopingspunten voor vervolgonderzoek.

Stichting Zilte Zones

Mariene aquacultuur op maat

Contact

+31 (0)6 421 03 492

info@ziltezones.com

Adres | locatie

Postadres: Buytengors 46,
1791 WR,  Den Burg, Texel

Project locatie: Volharding,
De Cocksdorp, Texel

Meer weten?