Projecten

Kweek-kringloop garnalen, kokkels en zeewier

Landbouwgrond aan de kust is aan aan het verzilten door klimaat verandering, de zeespiegel stijgt en de zomers in Nederland worden droger. De visserij staat onder druk door de milieubelastende effecten, maar de vraag naar voedsel groeit.

Stichting Zilte Zones ondersteunt projecten die zoeken naar oplossingen voor deze problemen en naar kansen voor mariene aquacultuur in de regio. Samen met onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven doen we pilotprojecten en maken we onderzoek mogelijk naar de kweek van zilte gewassen die op (verzilt) land grootschalig uitgerold kunnen worden elders in de Waddenregio.

Project fase

Dit project is in fase 1 | Start maart 2022 en loopt tot 2026

Kweek-kringloop garnalen, kokkels en zeewier

In dit in 2022 gestarte project onderzoeken we of het mogelijk is om binnen één systeem zeewier, kokkels en garnalen te kweken in verzilte gebieden.

Kweek-kringloop garnalen, kokkels en zeewier

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen leiden tot een belangrijke doorbraak in de mariene aquacultuur en de inzet van ‘onbruikbaar’ geworden zilte landbouwgronden. Een positieve uitkomst kan bijdragen aan het verminderen van de druk op de Waddenzee door visserijactiviteiten. Tegelijkertijd kan beter tegemoet worden gekomen aan de stijgende vraag naar eiwitrijk voedsel.

In dit innovatieve project hebben onderzoekers en ondernemers de krachten gebundeld voor de ontwikkeling van een natuurgetrouwe kweekmethode, waarin de gekweekte garnalen, kokkels en zeewier elkaar, net als in de natuur, versterken. In de proeven worden de natuurlijke omstandigheden nagebootst in Polder Wassenaar.

Bedreiging door klimaatverandering

Op veel plaatsen aan de kust is landbouwgrond aan het verzilten door veranderingen in het klimaat. De zeespiegel stijgt en de zomers in Nederland worden droger. Daarnaast staat de visserij onder druk door de milieubelastende effecten, maar groeit tegelijkertijd de vraag naar voedsel. Mariene aquacultuur kan mogelijk een duurzaam alternatief bieden. Om op grote schaal succesvol zeewier en zoutwaterdieren te kunnen kweken, moeten de randvoorwaarden in kaart worden gebracht waaronder grootschalige teelt zou kunnen plaatsvinden.
Het recent gestarte onderzoek moet leiden tot een blauwdruk voor ondernemers en overheden, zodat die direct kunnen starten met de inzet van verzilte landbouwgrond voor mariene aquacultuur

Kweek-kringloop

Een zilte kringloop wordt in de natuur geregeld binnen het eigen ecosysteem: primaire producenten (zoals zeewier) maken organische basisstoffen aan via fotosynthese. De filtervoeders (zoals kokkels) halen die uit het water en de aaseters (zoals garnalen) leven van de dierlijke resten. Om deze kweek-kringloop natuurgetrouw na te bootsen, zijn een goede waterkwaliteit en voeding essentieel. In Polder Wassenaar kan de inlaat van zout water worden ingeregeld. Het onderzoek loopt tot eind 2024.

Projectpartners

Het consortium bestaat uit de volgende projectpartners: Stichting Zilte Zones (exploitant Polder Wassenaar), Noordoogst Aquaponics (ontwikkelaar garnalenkweeksystemen), Meromar (verwatering en verhandelaar kokkels), SeaweedTech (ontwikkelaar zeewier kweeksysteem en leverancier uitgangsmateriaal), Wageningen Marine Research (onderzoek zeewieren, schaal-/schelpdieren en aquacultuur-concepten). Het onderzoek wordt financieel ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, binnen de subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur.

Stichting Zilte Zones

Mariene aquacultuur op maat

Contact

+31 (0)6 421 03 492

info@ziltezones.com

Adres | locatie

Postadres: Buytengors 46,
1791 WR,  Den Burg, Texel

Project locatie: Volharding,
De Cocksdorp, Texel

Meer weten?