Projecten

Zeewier- en zeegrasonderzoek

Grootschalige teelt van zeewier kan bijdragen aan een oplossing van het wereldvoedselprobleem.

Stichting Zilte Zones ondersteunt projecten die zoeken naar oplossingen voor deze problemen en naar kansen voor mariene aquacultuur in de regio. Samen met onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven doen we pilotprojecten en maken we onderzoek mogelijk naar de kweek van zilte gewassen die op (verzilt) land grootschalig uitgerold kunnen worden elders in de Waddenregio.

Project fase

Dit project is in fase 5 | Start 2021 en afgerond in 2021

Zeewier- en zeegrasonderzoek

In Polder Wassenaar hebben we onderzocht welke wiersoorten en teeltmethodes ingezet kunnen worden voor grootschalige kweek.

Zeewier- en zeegrasonderzoek

Grootschalige teelt van zeewier kan bijdragen aan een oplossing van het wereldvoedselprobleem. Het is rijk aan eiwitten, vitamines en gezonde vetzuren. Nu wordt het vooral in het wild geplukt. Dat is een zware belasting voor het milieu en de biodiversiteit. In Polder Wassenaar hebben we onderzocht welke wiersoorten en teeltmethodes ingezet zouden kunnen worden voor grootschalige kweek.

Samenwerking

In dit project vond in Polder Wassenaar het verdiepende onderzoek plaats naar de toepasbaarheid van tussendijkse zeewierteelt in Groningen. Daar is een Dubbele Dijk gerealiseerd. In dat tussendijkse gebied komt ruimte voor zilte teelten en aquacultuur. Op Texel werd onderzocht hoe wierteelt zo efficiënt mogelijk kan worden opgezet. Een van de onderzochte methodes is de twee-seizoenenteelt. Daarbij wordt groenwier in de zomer geteeld en bruinwier in de winter. Zo kan op één perceel twee keer per jaar worden geteeld en geoogst.

 

Verschillende teeltmethodes

Onderzoekspartner NIOZ bekeek welke wiersoorten zich voor grootschalige teelt zouden kunnen lenen. Daarnaast werden verschillende teeltmethodieken onderzocht met diverse substraattypes. Wier moet zich ergens aan kunnen hechten, want anders zou het wegspoelen met de hevelstroom in de raceways van Polder Wassenaar. Ook de abiotische factoren, zoals de blootstelling aan licht, werd nauwkeurig onderzocht. Kleine aanpassingen bleken een wereld van verschil te kunnen maken. De onderzoekers ondervonden dat de lichtdoorlaatbaarheid van de waterkolom waarin de wieren zaten, werd beïnvloed door de troebelheid (turbiditeit). Hier bleek niets aan te veranderen. Wel kon worden gevarieerd met de hoogte van het wier in de waterkolom; hoog genoeg om licht te ontvangen, maar laag genoeg om geen schade van uv-straling of golfslag te ondervinden.

 

 

Stichting Zilte Zones

Mariene aquacultuur op maat

Contact

+31 (0)6 421 03 492

info@ziltezones.com

Adres | locatie

Postadres: Buytengors 46,
1791 WR,  Den Burg, Texel

Project locatie: Volharding,
De Cocksdorp, Texel

Meer weten?