Projecten

Slibonderzoek

Slib speelt een belangrijke rol in de ecologie en daarmee het beheer van de Waddenzee. Het slibgehalte van de bodem bepaalt de habitat van het bodemleven.

Stichting Zilte Zones ondersteunt projecten die zoeken naar oplossingen voor deze problemen en naar kansen voor mariene aquacultuur in de regio. Samen met onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven doen we pilotprojecten en maken we onderzoek mogelijk naar de kweek van zilte gewassen die op (verzilt) land grootschalig uitgerold kunnen worden elders in de Waddenregio.

Project fase

Dit project is in fase 5 | Start 2017 en afgerond in 2017

Slibonderzoek

In dit project werd het effect van slib op de kweek van zeewier en kokkels onderzocht.

 

Slibonderzoek

Slib speelt een belangrijke rol in de ecologie en daarmee het beheer van de Waddenzee. Het slibgehalte van de bodem bepaalt de habitat van het bodemleven. In dit project werd het effect van slib op de kweek van zeewier en kokkels onderzocht, ook in relatie met het Dubbele Dijk-project in Groningen, waarmee Polder Wassenaar een samenwerking heeft. Grote hoeveelheden slib worden door de rivieren in de Waddenzee aangevoerd. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor meerdere organismen op het wad. Kokkels kunnen bijvoorbeeld slib in de kieuwen krijgen, waardoor ze hun voedsel niet goed uit het water kunnen filteren en zelfs kunnen stikken. Ook voor zeewier kan een teveel aan slib problematisch zijn.

Gecontroleerde omstandigheden

In Polder Wassenaar werden proeven gedaan naar het daadwerkelijke effect van slib op de kweek van zeewier en kokkels. Via monitoring en metingen werd het effect van de verschillende omstandigheden onderzocht. Daarnaast werd bekeken welke oplossingen er zouden kunnen zijn om ondervoeding en verstikking van de teelten te vermijden.

Stichting Zilte Zones

Mariene aquacultuur op maat

Contact

+31 (0)6 421 03 492

info@ziltezones.com

Adres | locatie

Postadres: Buytengors 46,
1791 WR,  Den Burg, Texel

Project locatie: Volharding,
De Cocksdorp, Texel

Meer weten?