STICHTING

Zilte Zones

Onderzoek

Advies

Voorlichting

Duurzaamheid

Stichting Zilte Zones werkt samen met partners naar duurzame oplossingen voor mens, natuur en economie.

Onderzoek & innovatieve mariene aquacultuur in Polder Wassenaar

De Waddenzee, Unesco Werelderfgoed en Mooiste natuurgebied van Nederland, staat onder druk. In de afgelopen decennia bleek het een lastige opgave om effectief beheer en menselijke activiteiten goed samen te laten gaan in het gebied. Naast betere bescherming is meer onderzoek noodzakelijk. Want hoe kunnen we de biodiversiteit in de Waddenzee herstellen? En welke alternatieven en aanvullende mogelijkheden zijn er voor ondernemers die nu voor hun inkomen afhankelijk zijn van het gebied? Stichting Zilte Zones ondersteunt de zoektocht naar het antwoord op die vragen.

Polder Wassenaar is een buitendijkse polder in het noordoosten van Texel en een unieke onderzoekslocatie voor marine aquacultuur. De stijging van de zeespiegel zorgt voor verzilting van kustgebieden en bedreigt de agrarische functie van deze gebieden. Stichting Zilte Zones werkt samen met partners naar duurzame oplossingen voor mens, natuur en economie.

Marine aquacultuur op de Wadden

Mariene aquacultuur kan duurzaam bijdragen aan alternatieven die de Waddenzee ontlasten. Zowel wat betreft economische ontwikkelingen als herstel van de ecologie. Innovatieve kweek- en teeltsystemen van zeevruchten en zoutwaterplanten bieden interessante mogelijkheden. Verzilte landbouwgrond in het Waddengebied krijgt een rol in duurzame voedselproductie en de kwetsbare Waddenzee wordt ontzien, doordat er een alternatief is voor commerciële visserijactiviteiten.

 

Hoe we werken en wat we doen

Stichting Zilte Zones

At vero eos et et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Locatie Polder Wassenaar

At vero eos et et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Projecten

At vero eos et et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Onderzoeksmogelijkheden

At vero eos et et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Onze Partners

At vero eos et et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Nieuws 

At vero eos et et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis.

Stichting Zilte Zones

Mariene aquacultuur op maat

Contact

+31-(0)6 312 914 02

info@stichtingziltezones.com

Locatie

Texel – The Netherlands

Wilt u meer weten?