Afgelopen week werd in de raceways van Polder Wassenaar knoopwier uitgezet, waarmee de tweede fase van het kweekkringlooponderzoek in de polder werd ingeluid. Onder leiding van Reinier Nauta (WMR) wordt onderzocht of en onder welke omstandigheden het mogelijk is om zeewier, garnalen en kokkels gecombineerd te telen in een tussendijks kustaquacultuur-systeem.

Het zeewier werd lokaal op het wad nabij Texel verzameld. Lang duurde die zoektocht niet: de gewenste wiersoort Gracilaria verrucosa was ruimschoots voorhanden. Met zout water werd het slib uit het verzamelde knoopwier gespoeld, waarna het in porties van 500 gram werd verdeeld over een aantal korven die werden uitgezet in de diepe raceways van de polder.

Volgende week worden de garnalen in de waterlopen van het buitenlaboratorium uitgezet en vermoedelijk ook de kokkels. Periodiek wordt vervolgens de groei van alle soorten gemeten.

Primeur

Volgens hoofdonderzoeker en zeewierspecialist Nauta is het de eerste keer in Nederland dat roodwier wordt gebruikt in een dergelijk kweekexperiment. Over de kweek van deze soort is in ons land nog weinig bekend. Meestal valt de keuze op bruin- of groenwier voor kweekprojecten. Het rode knoopwier is vooral bekend van de Agar-Agar dat ervan wordt gemaakt, een geleiachtig bindmiddel (vergelijkbaar met gelatine) dat veel in de keuken wordt gebruikt in bijvoorbeeld soepen en sauzen.