Klimaatverandering zal de komende decennia een ingrijpende invloed hebben op de kust van de Waddenzee. Het is niet langer de vraag of maar hoe die verandering er komt uit te zien. Wat betekent dit voor dit unieke landschap met dijken, terpen en monumenten? En hoe kijken we naar klimaatadaptatie in de volgende eeuw? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het symposium Dynamische Waddendelta dat de Waddenacademie in nauwe samenwerking met de Landschapstri├źnnale 2023 organiseert.

Dit 31e symposium van de Waddenacademie vindt plaatst op 29 september a.s. in de Grote Kerk van Harlingen.

https://www.waddenacademie.nl/organisatie/symposia/symposium-dynamische-waddendelta/