De trilaterale samenwerking tussen Nederland, Duitsland en Denemarken voor de bescherming van de Waddennatuur is toe aan een andere aanpak. Dat stelt Arjen Bosch, secretaris van de Raad van Advies Waddenzeehavens, in een opinieartikel in het Friesch Dagblad op initiatief van de Waddenacademie. Te vaak is de bescherming van de Waddenzee volgens Bosch een papieren werkelijkheid die de problemen niet oplost. Sinds de start in 1978 heeft deze internationale samenwerking veel goeds gebracht, maar het effect van de huidige werkwijze neemt steeds meer af.

Lees hier het volledige artikel.

#marieneaquacultuur #texel #waddenzee #polderwassenaar

Geïnteresseerd in het Waddengebied? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief