Klaas Dankert, voormalig voorzitter van Stichting Zilte Zones, is op 25 mei jl. als gevolg van een fietsongeluk overleden. Dankert nam in 2003 afscheid als burgemeester van Het Bildt. Na zijn pensionering bleef hij politiek actief en vervulde hij diverse bestuursfuncties. Hij vond het belangrijk om zich in te zetten voor de gemeenschap. Vanwege zijn belangstelling voor en betrokkenheid bij het Waddengebied werd hij in 2014 bij de oprichting de eerste voorzitter van Stichting Zilte Zones. Onder zijn voorzitterschap werd in samenwerking met terreineigenaar Staatsbosbeheer, Koninklijke NIOZ, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Meromar Seafoods uit Harlingen het zuidelijk deel van Polder Wassenaar ingericht als proefterrein voor binnendijkse kokkelteelt. Dankert verrichtte de officiële opening van de kokkelakker annex veldlaboratorium (met veiligheidshelm midden op de foto). In 2017 droeg hij het stokje over aan Bob Verburg. Het huidige onderzoek borduurt voort op de proeven die onder zijn voorzitterschap zijn gestart. Dankert werd 82 jaar.