Stichting Zilte Zones heeft Jord Kuiken aangesteld als projectmanager. Hij volgt Tamara den IJzerman op. Stichting Zilte Zones stimuleert onderzoek en ondersteunt innovatieve projecten op het gebied van de mariene aquacultuur in het Waddengebied. De stichting heeft hiervoor in Polder Wassenaar op Texel een proeflocatie waar onderzoekers en het bedrijfsleven pilotprojecten en kleinschalige praktijkproeven kunnen doen.

Jord houdt zich o.m. bezig met het uitbouwen van een relevant netwerk, het onderhouden van contacten met overheden en betrokken organisaties in het Waddengebied, de afwikkeling van lopende zaken en het regelen van noodzakelijke vergunningen. De nieuwe projectmanager woont op Texel en is werkzaam als zelfstandig consultant duurzaamheid. In die rol adviseert hij o.m. bedrijven en vakantieparken in de regio over hun energiestrategie en mogelijkheden om te verduurzamen. De werkzaamheden voor Stichting Zilte Zones sluiten aan bij zijn interesses en betrokkenheid bij zijn directe omgeving.

Alternatieven

‘De Waddenzee is niet alleen natuurlijk dynamisch, maar ook in economisch opzicht gebeurt er veel. Bodemdaling, verzilting van de kustgebieden waardoor traditionele landbouw er steeds moeilijker wordt en de visserij in het gebied steeds verder wordt teruggedrongen. Daar moeten alternatieven voor komen. Als we mariene aquacultuur kunnen inzetten voor zowel ecologische als economische ontwikkelingen is dat hoopvol voor de toekomst van de Wadden. Daarom is onze proeflocatie zo interessant. Hier kunnen wetenschap en bedrijfsleven ervaring en kennis opdoen en onderzoeken wat ervoor nodig is om binnen de mariene aquacultuur kweek- en teeltsystemen in Noord-Nederland succesvol op te schalen.’

Veranderingsproces

Het raakvlak met zijn werk als duurzaamheidsconsultant zit volgens Jord in het veranderingsproces. ‘Verandering roept bij mensen weerstand op. De onderzoeken die wij in de polder faciliteren naar bijvoorbeeld het telen van kokkels stuit op weerstand bij een aantal vissers. Zij vrezen concurrentie en staan niet open voor alternatieven die mariene aquacultuur mogelijk kan bieden. Dit onderzoek kan juist leiden tot nieuwe mogelijkheden voor de vissers in de toekomst. Polder Wassenaar is en blijft een onderzoekspolder. Hier vindt geen productie plaats, maar wordt onderzocht wat de randvoorwaarden zijn om op grote schaal kokkels, zeegras of andere soorten die in het Waddengebied voorkomen te kweken of te telen in verzilte en tussendijkse gebieden. Daar is toch niks mis mee? Het zou mooi zijn als het lukt om criticasters ertoe te kunnen bewegen anders te gaan kijken naar initiatieven zoals Polder Wassenaar. Daar ga ik me voor inzetten’, aldus Jord.