Zijn er kansen voor de ontwikkeling van mariene aquacultuur in het Waddengebied? Die vraag staat centraal in het onderzoek van Wing, in opdracht van het Investeringskader Waddengebied (IKW) opgaveteam Vitale Kust en Afsluitdijk en Programma Rijke Waddenzee. De onderzoekers spraken met overheden, onderwijs, NGO’s en ondernemers uit Noord-Nederland en Zeeland. Binnen de gestelde randvoorwaarden bleken er vooral goede perspectieven voor schelpdieren en dan met name voor kokkels. Mariene aquacultuur op land kan bijdragen aan de groeiende behoefte naar duurzaam geproduceerd, gezond voedsel.

Meer informatie lees je hier.