Onder welke condities zou het mogelijk zijn om op grote schaal, binnen één systeem, zeewier, kokkels en garnalen te kweken in verzilte gebieden? Zodat de druk op de natuur door visserijactiviteiten vermindert en tegelijkertijd kan worden voldaan aan de toenemende vraag naar (eiwitrijk) voedsel?

Die vragen staan centraal in het onderzoek dat deze maand is gestart in de buitendijkse Polder Wassenaar. De uitkomsten kunnen leiden tot een belangrijke doorbraak in de mariene aquacultuur en de inzet van ‘onbruikbare’ zilte gronden.

In dit innovatieve project hebben onderzoekers en ondernemers de krachten gebundeld voor de ontwikkeling van een natuurgetrouwe kweekmethode, waarin de gekweekte zeewier, kokkels en garnalen elkaar, net als in de natuur, versterken. In de proeven worden de natuurlijke omstandigheden nagebootst in Polder Wassenaar. Deze polder in het noordoostelijk deel van Texel ligt tussen twee dijken en is voorzien van een hevel, waardoor zout water in- en uit kan stromen. Hierdoor ontstaat in een tussendijks gebied met een getijden werking.

Projectpartners

Het onderzoek loopt tot eind 2024 en wordt binnen de Subsidieregeling Duurzame Visserij en Aquacultuur financieel ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die draagt € 842.845,- bij aan de totale projectkosten van ruim 1 miljoen euro. Het consortium bestaat uit de volgende projectpartners: Stichting Zilte Zones ( beheerder Polder Wassenaar), Noordoogst Aquaponics (ontwikkelaar garnalenkweeksystemen), Meromar (verwatering en verhandelaar kokkels), SeaweedTech (ontwikkelaar zeewier kweeksysteem en leverancier uitgangsmateriaal), Wageningen Marine Research (onderzoek zeewier en innovatieve aquacultuur).