Nadat begin april het knoopwier in de raceways werd uitgezet, volgden deze week de kokkels en garnalen. Beide maken onderdeel uit van het kweekkringlooponderzoek in Polder Wassenaar. Daarin wordt onderzocht onder welke condities zeewier, garnalen en kokkels gecombineerd geteeld zouden kunnen worden in tussendijkse verzilte gebieden.

Het onderzoek, dat wordt geleid door Wageningen Marine Research, startte vorig jaar maart maar kampte met flinke aanloopproblemen door fysieke beperkingen in de raceways en een gebrek aan goed uitgangsmateriaal. Door de hitte op het wad was er in 2022 weinig kokkelbroed beschikbaar. Ook de aanvoer van geschikte (ondermaatse) garnalen bleek lastig. Dankzij de medewerking van kokkelvissers in Harlingen en garnalenvissers in Den Oever kon nu voldoende geschikt materiaal worden verkregen.

Een kleine 2000 kilo aan kokkels werd donderdag verspreid over de diepste raceways van het buitenlab in de polder en een dag later zo’n 46 kilo ondermaatse garnalen. Van zowel kokkels als garnalen werden monsters genomen en werden de aantallen per kilo geteld, zodat de dichtheid in de raceways exact kan worden bepaald op basis van het verspreide aantal kilo’s.

Vanaf volgende week start de monitoring en wordt duidelijk hoe de kweekcomponenten zich gaan ontwikkelen en welk percentage van de uitgezette garnalen en kokkels de ‘verhuizing’ heeft overleefd.